AMS

Etter planen vil vi i løpet av 1. kvartal 2018 begynne å skifte målarane for hushalds-kundane i vårt nett. Vi vil kome med oppdatert informasjon etterkvart som tida nermar seg.  Du finn mykje god informasjon på denne nettsida (Stryn Energi), eller denne.

På sosiale medier har det vore ein del diskusjon om dei nye AMS målarane måler rett forbruk. Dei målarane som Stryn Energi skal nytte, har blitt testa og dei måler rett. Her er lenke til NVE sin artikkel om dette.

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.