Endring av abonnement

For å melde frå om endring av abonnement, ber vi deg nytte dette elektroniske skjemaet, eventuelt laste ned og sende utfylt skjema til oss pr. epost eller pr. brev.

NB!
Dersom du ikkje har avtale med ein kraftleverandør, vil du få levert kraft etter leveringsplikt frå Stryn Energi Nett.Kraft levert etter leveringsplikt er vesentleg høgare prisa enn kraft levert frå ein ordinær kraftleverandør.

 

Last ned skjema her

 


Endring av abonnement


Informasjon om ny kunde
Nettselskapet sender melding til den kraftleverandøren du ønsker å bruke, dersom dei har leveranse i vårt nett frå tidlegare.
SigneringNYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.