Nettleige og prisar

Stryn Energi Nett har bygd ut infrastrukturen, og har ansvaret for overføring av all elektrisk energi i vårt forsyningsområde i Stryn Kommune. Stryn Energi eig og vedlikeheld eit energiforsyningsnett med om lag 635 km linjer og kablar, 352 transformatorstasjonar. Det er 4 499 kundar i distribusjonsnettet.

Vi er opptatt av at du skal ha en trygg og kvalitetssikker strømtilførsel, og arbeider stadig for å forbedre vår leveranse. På våre nettsider kan du finne mer informasjon om vårt nett og tilhørende tjenester.

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.