Personvernerklæringar Stryn Energi AS

Personvernerklæringar Stryn Energi AS

Gjeld for kundar og tilsette i Stryn Energi AS Stryn Energi AS fokuserer på å ivareta og verne om våre kundar og tilsette sitt personvern. Vi behandlar personvernopplysningar i samsvar med gjeldane lovverk. Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som knytast til deg som kunde eller tilsett.

Denne personvernerklæringa syner kva personopplysingar vi mottek og samlar inn når du bestiller tenester frå Stryn Energi, og kva vi gjer for å verna om personopplysingane. Ved å tinge og ta i bruk våre tenester samtykkjer du til at vi handsamar personopplysingar i samsvar med denne personvernerklæringa, og dei rammer som til ei kvar tid vert sett utfrå gjeldande lovverk.

Personvernerklæring for våre kundar finn du her 
Personvernerklæring for våre tilsette finn du her

NYTTIGE SKJEMAER

KONTAKT OSS

KVIFOR KRAFT + NETT

Har du spørsmål til noko som du ikkje finn informasjon om på våre nettsider? Kontakt oss på telefon 57 87 36 00 eller post@stryn-nett.no

Stryn Energi er pålagt å levere nett i eit bestemt område. Dette er ei teneste som ikkje er konkurranseutsett. Kraftlevering er derimot eit produkt du som kunde kan velgje. NVE sine retningsliner tilseier at nett og kraft må skillast på to ulike nettsider.